Ime podjetja
Avto Lovše d.o.o.
Avto Lovše
Sedež podjetja
Jarška cesta 11
1230 Domžale
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 777 70 00
Faks:
+386 1 729 90 19
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice